Superkansiopohjat

SUPERKANSIOPOHJAT

Superkansiolla tarkoitetaan kansiorakennemallia, joka helpottaa esim. uusien työkohteiden perustamista. Superkansio on valmis malli uudesta kansiorakenteesta siten, että siihen voidaan luoda erityyppisiin tarpeisiin kansioita ja niihin valmiiksi tarvittavat asiakirjat, päiväkirjat ja mittarit. 

Esimerkki  

Superkansiopohja 

Kansio luotu superkansiopohjaa käyttämällä.

Superkansiopohjien ylläpito (Ylläpito > Superkansiopohjat)

Uuden superkansiopohjan lisääminen

+LISÄÄ

Anna superkansiopohjalle kuvaava nimi ja paina LISÄÄ -painiketta.

Määritä tarvittavat tunnistekentät (+LISÄÄ / Tunnistekentät -rivi).

Anna tunnistekentän nimi ja tee seuraavat lisävalinnat tarvittaessa

  • Pakollinen: pakollinen tieto kansion luontivaiheessa
  • Käytä kansion nimenä: luotava kansio saa nimen kenttään kirjoitetusta arvosta. Valinta voi olla aktiivisena yhdellä tunnistekentällä

Määritä kansiorakenne (+LISÄÄ / Kansiorakenne -rivi).

Valitse luettelosta lisättävän kohteen tyyppi.

Kansio: anna nimi kansiolle. Superkansiopohjalla kansiolle ei ole mahdollista luoda alakansioita.

Asiakirja/Mittari/Päiväkirja: valitse superkansiorakenteeseen lisättävä kohde Pohja -valintalistalta sekä nimeä kohde tarvittaessa uudestaan (Nimi).

Esimerkki valmiista superkansiopohjasta

Superkansiopohjan ylläpito

Voit muokata superkansiopohjan rakennetta. Valitse ensin muokattava pohja (Ylläpito à Superkansiopohjat).

Muutokset tulevat voimaan muutoshetkestä alkaen uusille superkansiopohjasta luotaville kansioille.

Lisää -painikkeilla voidaan lisätä tunnistekenttä tai kohde kansiorakenteeseen.

Roskakori -kuvake rivin oikeassa laidassa: tietojen poisto.

Kynä -kuvake rivin oikeassa laidassa: tietojen muutos.

Superkansiopohjien käyttö

+LISÄÄ UUSI > Kansio

Valitse kansion tyyppi luettelosta ja kirjoita arvot tunnistekenttiin ja paina LISÄÄ KANSIO -painiketta.

Kansio on nyt valmis käytettäväksi.

Voit lisätä kansioon sisältöä +LISÄÄ UUSI -painikkeella. Muokkaa -painikkeella voit siirtää tai poistaa kohteita.